פרק ד - דור השמונים והמִפנה המדיומלי בציור ובפיסול

104 פרק ד מאפשרות לאמנים צעירים להציג את יצירותיהם ; המוזיאונים תומכים בדור הזה באמצעות רכישה מסיבית למדי של יצירות, ובייחוד על- ידי הצגת יצירתם בתערוכות קבוצתיות ובתערוכות- יחיד ; פרסים ומענקים מחולקים מידי הממסד האמנותי לאמנים צעירים רבים מדי שנה ; מספר הסדנאות המסובסדות באמצעות מימון ציבורי גדל . אין ספק שראוי לעשות יותר, אך נראה שהמצב המתואר מאפשר ליותר יוצרים צעירים לפעול בתנאים טובים יחסית, והתוצאה משתקפת בתערוכה הנוכחית . אנו מקווים שהתערוכה תעלה שאלות מעניינות : האם יש ייחוד מקומי ליצירת הדור הצעיר בארץ ? מהו סוג הדיאלוג שמקיים דור זה עם הדורות שקדמו לו ? מהי זיקתה של האמנות הזאת לאמנות הבין- לאומית באירופה ובארה“ב ? מהי מידת העניין של האמנים להגיב או להשפיע באופן מודע ומכוון על סביבתם ? כוונת התערוכה איננה להשיב על השאלות האלה . אנו מקווים 2 שהדיון הציבורי שילווה אותה יעסוק בהן ויציע תשובות הולמות . דבריהם של צלמונה וגינתון העלו מחדש את שאלת מקומם של הצעירים בשיח ואת הקושי לווסת את כניסתם ולנבא את המשך פעילותם . עם זאת למאמרם שני מוקדים : האחד – הציר הגנאלוגי, הקושר את ההתפתחו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב