פרק ב - שנות השמונים במבט־על: אירועים ותמורות בתחום התרבותי, הכלכלי והאידיאולוגי

40 פרק ב העת Artforum ( מארס ואפריל 2003 ) העוסקים בשנות השמונים, וכן מהטקסטים שכתבו משתתפי הקטלוג של התערוכה Around 1984 : A Look at Art in the Eighties , שהוצגה בשנת 2000 . מקצת מהמשתתפים הרבים בשני קובצי מאמרים אלה ציינו שלמרות הדימוי המקובל, שנים אלה אינן מסתכמות ב‘צלחות שבורות ובודריאר ( Baudrillard ) ‘, בהתייחס לתהודה של הפילוסופיה הפוסט- מודרנית על הסימולקרה ( Simulacrum ) ולאמנותו של ג‘וליאן שנאבל ( Schnabel ) 4 המונח ‘ממשק‘ מופיע במאמרים ובחיבורים שונים כדי לתארכפרוטוטיפ החדש של האמן הצעיר . את הארטיקולציה בין האמנות להתרחשויות בזירה הבין- לאומית, והוא חוזר על עצמו ומבטא את האופן הפעיל שבו כוננו בני דור שנות השמונים את עצמם והציבו את אמנותם בעולם בכלל, ולא רק 5 ב‘עולם האמנות‘ . נדמה אפוא שאת נקודות הממשק העיקריות בשנים אלה לא יהיה נכון לשרטט רק כמתודולוגיה מחקרית שמשלבת את הדיאכרוני עם הסינכרוני – או במונחים החזותיים של הל פוסטר ( Foster ) את 6 – אלא שהכרח לעשות זאת כדי להבין את התמונה המורכבת יותר של הדינמיקההאנכי עם האופקי הפוליטית- תרבותית- אמנותית שהתרחשה בשנים הללו . 7 פר...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב