מילון מונחים

] 288 [ א ו ר ו ת ב ו מ ב י י ברהמן ( Brahman ) — המוחלט או האמתי מכול, המצוי מעבר למרחב ומחוץ לזמן, החופשי מחולי, מזקנה וממוות, ובה בעת זהה לגרעין המצוי בפנים – הפנימיות ( אטמן ) . גניאנה-נישטהא ( jñana - niṣṭha ) — היות שרוי בתוך הידע . ידיעה שהיא גם חוויה, העשויה להיקשר במושג השחרור . גנש / גנשא ( Ganeśa ) — אחד מבניהם של שיווה ופרווטי . אל בעל גוף אדם וראש פיל . נתפס כמסיר המכשולים ועל כן הוא לרוב הראשון שאליו פונים בפולחן . דארשן ( darśan ) — חזון האל . המבט הנשלח אל האל הגלום בפסל ומעורר, לפי האמונה, את נוכחות האל בתוך החומר . על פי אמונה זו, המאמין אינו רק רואה אלא גם נראה ; הפולחן מאופיין בחילופי מבטים בין האדם ובין האל . דהרמה ( dharma ) — מונח שהוראותיו מקיפות טווח מושגים רחב ובהם : חוק, חובה, דת, מוסר, אמת, סדר חברתי תקין וסדר יקומי . דורגא ( Durgā ) — אלה זועמת ורבת-כוח . הושיעה את העולם מהשד - התְאוֹמהישא שביקש להחריבו . הולי ( Holi ) — חג אביב המציין את הניצחון על כוחות האופל . מתאפיין באווירה קרנבלית, בהתזת צבעים ומים על עוברים ושבים . ואץ' ( Vāc ) — אלת השפה ואחד הביטוי...  אל הספר
עם עובד