הערות

] 231 [ ה ע ר ו ת 7 . Ibid . , p . . 50 Ibid . , pp . 8 - 10 . . 51 מעניין לציין כי שראדר הוסיף וטען שהסגנון הטרנסצנדנטי עשוי לגרום לצופה חוויה המנותקת מהגחמה של הרגשות או האישיות . בכך עשויה אולי להתגלות קרבה מסוימת בין דבריו לבין החוויה האסתטית כפי שהיא נתפסת בתאוריה של הראסה . ראו התייחסות להיבט זה בפרק החמישי בספר . 59 . Agel, Poétique du cinéma , p . . 52 הערות לפרק השני . Emile Durkheim [ 1912 ] , Elementary Forms of the Religious Life, trans . 1 Joseph Ward Swai, New York : Free Press, 1965, pp . 427 - 428 . אם כי בספר זה אני חורגת מפרשנותו הסוציולוגית של דורקהיים ומביאה גוון . 2 קרוב יותר לתפיסות סימבוליסטיות של הריטואל . לסיכום ממצה של תאוריות הקשורות בריטואל ראו : , Thomas E . Lawson and Robert N . McCauley, Rethinking Religion Cambridge : Cambridge University Press, 1990, pp . 45 - 59 . כאן כוונתי לצפייה בסרט באולם הקולנוע . התמורות המואצות בשדה המדיה יצרו . 3 חוויות אחרות, דוגמת הצפייה הביתית, השונות מן החוויה שאני מתארת, ואולם היא מניחה יסוד לאתוס הקולנועי בכלל . על כך עמד...  אל הספר
עם עובד