פרק שביעי: עידן חדש — הערות על שפה קולנועית בתמורה