לשאלת נזילותם של הא־דהרמי והקולנועי: מים, מים

] 203 [ ב י ן ק ט ב י ם — מ ש א ל ת ה ש ח ר ו ר ו ק ר י ס ת ה ס ד ר ה ט ו ב גם בקטע זה, כמו ברבים מקטעי השיר-ריקוד, נראית הדמות הראשית לצד דמויות נוספות המבליחות בו ומלוות אותה בריקוד . קונוונציה זו משמשת לרוב לעיצוב דמות שהיא למעשה ציבור, ומרחיקה את הדמות מן היחידיות ומן האינדיווידואליזם במובן המערבי של המושג . בומביי מלהטט עם הקונוונציה : לצדה של שילה באנו מופיעות נשים נוספות, אורחות החתונה או בנות המשפחה, והן רוקדות אִתה לרגעים ; בשיר הארוך כלולות שתי סצנות קצרות של ריקוד משותף, כשהן מאחורי שילה באנו ולצדה, והיא חלק מהן בהרמוניה, כך שהצופה עשוי לראות בדמותה חלק ממערך רחב יותר . אלא שרגעים אלה הם מעטים בשיר, ובדרך כלל הם משמשים ליצירת מערכים דינמיים עם דמותה . מערכים אלה נוצרים באפיוני לבוש טעונים, בניגוד בין תפקודה של שילה באנו לתפקודן של יתר הנשים בסצנה, ובעיקר באמצעות מבטים וכיווני תנועה נוגדים או נפרדים . 60 והנשים באופן סכמטי, שילה באנו מגלמת את האופצייה הא-דהרמית, האחרות מזוהות עם העולם הדהרמי מעצם זיהויָן כהינדואיות ומשום התפקידים שהן ממלאות בחתונה ובמשפחה : הן מקיפות את הכלה ...  אל הספר
עם עובד