המרחב הא־דהרמי והמרחב הלימינלי

] 201 [ ב י ן ק ט ב י ם — מ ש א ל ת ה ש ח ר ו ר ו ק ר י ס ת ה ס ד ר ה ט ו ב האדם הדהרמי, וכי ממילא הא-דהרמה היא מרכיב הכרחי במערכת הדהרמית . טענה זו נכונה בהקשרים סוציולוגיים, אבל יש במחשבה זו דבר-מה שמכפיף את הא-דהרמי לדהרמי ורואה בא-דהרמה איום, בדומה לאיום שנקשר בשלב הלימינלי של טקס המעבר . הרגע הלימינלי, קבע ואן גנפ, הוא רגע מאיים במובנים חברתיים וקוסמיים, משום שהוא מגולם בפוטנציאל לקריסתן של הגדרות של האדם או המציאות . ברגר ( Berger ) , בספרה של האנתרופולוגית וינא דאס ( Das ) , נעץ את האיום הגלום בשלב הלימינלי במחשבה שלפיה כל קיום מאוים מן המצב המוחלט של אי-התקיימות, וברוח זו טען כי המוות 54 לתפיסת הלימינלי, הא-דהרמי,הוא הפרדיגמה הלימינלית בהתגלמותה . כאיום שותף גם גלוקליך, והוא מציין כי בשעת המעבר במרחב מדקלמים החתן והכלה מנטרות מגוננות, ובכך למעשה מודגשים אופיו הטרנזיטורי של המרחב הא-דהרמי ותפיסת העמימות שבו כסכנה . הטענה כי הא-דהרמה הכרחית לקיומה של המערכת הדהרמית תורמת אמנם לא מעט להבנת המורכבות הכרוכה בא-דהרמה, אך היא רותמת את הא-דהרמה לצורכי המערכת הדהרמית, וכך מותירה אותה כב...  אל הספר
עם עובד