על הסף: בשבח הלימינליות

] 197 [ ב י ן ק ט ב י ם — מ ש א ל ת ה ש ח ר ו ר ו ק ר י ס ת ה ס ד ר ה ט ו ב של שליט הכפר ובת אחד מאריסיו ) . גהנה בת הכפר, גילומה של האופצייה הדהרמית, מופיעה לראשונה כשהיא מציירת רנגולי בפתח ביתה, מקפידה שלא לחצות את המרחב התחום באמצעותו ומכונה לפיכך "נערת הרנגולי" . עולמה מוגדר בתחימת המרחב ומעוגן בתוך המסורת הכפרית — כך מחוזק בדמותה ההיבט המופתי תרבותית, שכן בתודעה הפופולרית מדומה הודו ה"אותנטית" לכפרית, אופוזיציה להודו האורבנית, המודרנית, המערבית . סצנה זו מ מורשת משתמשת ברנגולי כדימוי של היבט מופתי במסורת וקושרת אותו עם האופצייה הנאותה, הדהרמית, לזיווג . יש לציין כי השימוש שעשה הסרט בדימוי הוגבל למרחב הנרטיבי, ואפשר לתלות בזאת את הפרשנות החד-משמעית, המתחמת, שהוא מזמן . אלא שכאמור, הקריאה הבינרית מאפשרת הבנה חלקית בלבד של מה שעשוי להיות גלום ברנגולי עצמו : אכן, הרנגולי עשוי להיות סמל למרחב תחום ולעולם שבו חלק אחד מגונן והאחר מאיים, אחד דהרמי והאחר א-דהרמי, ובה בעת, כפי שמציין שולמן, הרנגולי כשלעצמו איננו עצם מוצק ויציב . יתרה מכך, אי-היציבות מוכלת בו עצמו : הלוא הוא נרשם עם בוקר ונמ...  אל הספר
עם עובד