מעבר למים השחורים: א־דהרמה במרחב הזר

] 190 [ א ו ר ו ת ב ו מ ב י י של הברברים . הנולדים פעמיים צריכים לעשות כל מאמץ על מנת להתיישב במחוזות אלה, אבל משרת רשאי לעבור למחוזות האחרים 36 אם הוא נדרש לצורכי פרנסה . זהו קטע ידוע מתוך חוקי מאנו , אחד מהמרכזיים בטקסטים של ספרות ההדרכה, שמנסח את מונחי הגאוגרפיה המקודשת והארץ האצילית, "ארצם של האריאנים" — שבמרוצת ההיסטוריה נעשה בסיס שעליו התפתחה מחשבת הלאומיות ההינדואית . מדובר אמנם רק בחלק מן הטריטוריה שהיא מדינת הלאום של הודו בת ימינו, אולם חשיבותו של הטקסט קשורה בהנחלת תפיסה בינרית של המרחב בהקשרים של קיום דהרמי : תחומי הקיום הדהרמי מזוהים עם הטריטוריה ההודית, וחריגה אל מחוץ להם מתפרשת כמהלך שהוא א-דהרמי מעצם טיבו, וכמה שמביא בהכרח להתנהלות א-דהרמית . הקולנוע הפופולרי הטמיע הלך מחשבה תרבותי זה באופן עקבי להפליא . אחד הסרטים שיוחדו לתפיסה בינרית זו של המרחב על הדמויות הפועלות בתחומיו הוא מזרח ומערב ( ראו עמ' 24 - 25 ) , המטלטל את גיבורו בהארט בין כאן לשם : בין המקדשים ב"מזרח" ( כלומר הודו ) , לאפלה השוררת במאורות הפריצות המינית ב"מערב" . אל מרחבים מאיימים אלה נשלח הגיבור כדי לגאול...  אל הספר
עם עובד