מרחבי התשוקה

] 187 [ ב י ן ק ט ב י ם — מ ש א ל ת ה ש ח ר ו ר ו ק ר י ס ת ה ס ד ר ה ט ו ב של משרת שעבד בביתם ופוטר כדי לא לאפשר עוד מפגש בין השניים, מאוהבים מילדות ומבקשים לממש את אהבתם בנישואים . אם לא די בזאת, הרי ששאם מיועד להינשא לרוּפָּא, בת דודו ובת מעמדו, החיה בביתם מאז מת אביה . לפני מות האב, עוד הספיק אביו של שאם להישבע לגוסס כי יבטיח את עתידה . על כן נישואי פינקי לשאם אינם רק הפרה של האיסור על נישואים בין-קאסטיים אלא גם הפרת הבטחה לאב המת והפקרת בת החסות : היבטים א-דהרמיים נבנים אלה על גבי אלה, ומעוררים לכאורה ציפייה להבנייה של עמדה אידאולוגית ברורה, שתתבטא גם בייצוג מבדל של סיטואציות דהרמיות וא-דהרמיות : הקולנוע הפופולרי, כך הלוא טענתי, מחויב כלפי הדהרמה כפי שהיא מתפרשת בתרבות הפופולרית . במאמר מוסגר אפשר להתפלפל על ההיבט הא-דהרמי ולטעון כי כפי שהובהר בדיון שיוחד לדמותו של האהוב מול דמותו של הארוס ב בעל הלב הוא שיזכה באהובה , הנראה מן הבחינה הפורמלית כדהרמי אינו פשוט, ואינו בהכרח מתפרש על ידי הקולנוע כפשוטו ; וכפי שהיה צורך לאפשר את נישואי האהבה ולהפר את השידוך משום שדמותו של האהוב היא שה...  אל הספר
עם עובד