האתגר הא־דהרמי

] 183 [ ב י ן ק ט ב י ם — מ ש א ל ת ה ש ח ר ו ר ו ק ר י ס ת ה ס ד ר ה ט ו ב בזה . הא-דהרמה מסמנת את הפעולות שמתנהלות בניגוד לדתי, לחברתי ולאתי . מדובר בפעולה בניגוד לדהרמי, שיש לה השפעות של הידרדרות 20 ואן בויטנן מגדיר את המונחים בדרך דומה : "דהרמה המוסר והמעלות" . מתחזקת את הסדר הטוב, ואילו א-דהרמה מאיימת עליו : א-דהרמה היא 21 תפיסה זו של הדהרמי והא-דהרמי כניגודיםהפרה ברורה של חוקיות" . מתבססת למעשה על חוקי מאנו, שם נפרשת תפיסה מבנית של אופוזיציות בינריות : "במטרה לבדל פעולות אלה מאלה הוא יצר הבחנה של נכון ושגוי, עשה אותם זוגות-זוגות, כמו אושר ועצב [ . . . ] מזיק ומועיל, מעודן ואכזר, 22 נכון ושגוי, אמתי ושקרי" . אך האם אכן כה גלויים ונפרדים הם הדהרמי והא-דהרמי ? קריאה בטקסטים אחרים מעלה שהבחנות בינריות הן קלות מדי . בקטע אחר של ספרות ההדרכה נכתב המשפט הבא : "הנכון והלא נכון, דהרמה וא-דהרמה, אינם צועדים יחדיו ומכריזים, הננו ! גם האלים, היצורים השמימיים והאבות 23 אינם מכריזים : הנה, זה נכון, וזה אינו נכון" . בספר מקורות הרוע במיתולוגיה ההינדואית ( The Origins of Evil 24 מביאה דוניגר כמה...  אל הספר
עם עובד