מעל לחוק ולסדר, מעבר לעולם: שחרורים קולנועיים

] 171 [ ב י ן ק ט ב י ם — מ ש א ל ת ה ש ח ר ו ר ו ק ר י ס ת ה ס ד ר ה ט ו ב כיצד אפוא אפשר להתייחס למה שמציעים קטעי השיר-ריקוד ? איזה מעמד עשוי להיות מיוחס להם, כלומר למציאות הנגלית באמצעותם ? אני מבקשת לעסוק בנקודה זו בסיוע השיר מתוך בעל הלב הוא שיזכה באהובה : "שאסתובב קצת ? " ( Zara sa Jhoom Loon Main ) — ביטוי שאפשר לתרגמו תרגום חופשי "האם ארד מן הפסים ? " . קטע שירי זה ממצה רבים מן ההיבטים התמטיים והאסתטיים של קטעי השיר-ריקוד מדגם דומיננטי זה . במקום הספציפי של השיר בנרטיב, השניים טרם התאהבו . מדובר בגבר צעיר, רווק והולל ( שאה-רוק חאן ) ובאישה צעירה ממשפחה טובה ( קאג'ול ) המאורסת לבן חברו של האב בהודו, שיוצאים לטיול ביבשת אירופה עם תום לימודיהם בקולג' . קטע שיר זה מתרחש לאחר שתקלה מצערת לכאורה מביאה אותם לבלות לילה אחד לבדם, הרחק מחבריהם למסע, ועוד יותר רחוק מעיני ההורים הפקוחות בלונדון . האישה, כמחויבת להתנהגות דהרמית, מקפידה שיישנו בנפרד, ואילו הגבר ( חאן בהיבט הפתייני והא-דהרמי האופייני לו ) מבקש להסיג את הגבולות שהיא מציבה . התשוקה בינם כמעט אינה זוכה לביטוי בנרטיב, אולי להפך :...  אל הספר
עם עובד