פרק שישי: בין קטבים — משאלת השחרור וקריסת הסדר הטוב