להחזיק ולאבד: סדר, תשוקה והחוויה האסתטית

] 163 [ מ ע ל ו מ ע ב ר ל ע ו ל ם — ה ח ו ו י ה ה א ס ת ט י ת ה ע י ל א י ת להיות תלמידו של האב . הוא מתגורר בבית המורה ושם פוגש את בתו הצעירה והיפהפייה ננדיני ( אישווריה ראי ) . השניים מתאהבים ומתכננים בסתר להינשא ולעקור לאיטליה . בינתיים מחליטים הוריה של ננדיני להשיא את בתם בשידוך, כמקובל, לוונראג' ( אג'אי דווגאן, Ajay Devgan ) , עורך דין ממשפחה בת אותו המעמד . סמיר, לצורך העניין, הוא זר ולפיכך משולל מעמד . משמתגלה סיפור האהבה ממהר המורה לסלק את תלמידו ולהשיא את ננדיני שבורת הלב לוונראג' . לאחר הנישואים מתגלה לוונראג' אהבתה של ננדיני לזר . במהלך שמנמק ונראג' כמילוי החובה ( אחת הפרשנויות הנפוצות בתרבות הפופולרית למונח דהרמה ) לדאוג לאושרה של אשתו, הוא לוקח את ננדיני לאיטליה לחפש אחר סמיר . במהלך המסע ממירה ננדיני את מושא אהבתה מסמיר לוונראג' . הסרט פורש שתי מערכות יחסים : האחת מבוססת על התאהבות ותשוקה — ועל כן עשויה לגלם את ההיבט הקאמי בסרט ; השנייה מבוססת על נישואים, על התאמה מעמדית ועל שידוך המוסדר בידי ההורים — ומבחינה זו עשויה לגלם את ההיבט הדהרמי . כל אחת ממערכות יחסים אלה מקבלת ...  אל הספר
עם עובד