ראסה כמצע לקונוונציות נרטיביות

] 151 [ מ ע ל ו מ ע ב ר ל ע ו ל ם — ה ח ו ו י ה ה א ס ת ט י ת ה ע י ל א י ת עשויה להתפרש כטהורה וכמזוקקת — ולפיכך כתקפה יותר . זיקוק זה עשוי עוד להתחזק בהנמקת התמורות — אלה מתרחשות תמיד בדרמה — בנסיבות חיצוניות, כפי שג'רו עצמו כותב : "כדי לעורר ראסה, מפרידה התאוריה ההודית באופן נחרץ בין הדמות לבין הפעולה כך שהדמות אינה משתנה 14 והפעולה נתפסת כנסיבות חיצוניות" . אינני בטוחה שדבריו של ג'רו נכונים במלוא מובן המילה . לא מעט גיבורים משתנים : גם בדרמה הסנסקריטית וגם בקולנוע הפופולרי בן הזמן . התבגרות והתפכחות אינן זרות לעולם ההודי, שחלק ניכר ממחשבתו מושתת על הבנת עולם התופעות כמבוסס על שינויים ותמורות . עם זאת, אי אפשר להתעלם מקווים של זיקוק בעיצוב הדמויות ומנטייה שרווחת בסרטים לא מעטים לייחס תמורות לא לפרט אלא לסביבתו . דוגמה לשני עניינים אלה אפשר למצוא בסרט בעל הלב הוא שיזכה 15 הסרט, שכבר הוזכר בכמה הקשרים בספר זה, מביא את סיפורם באהובה . של ראג' וסימראן, בני מהגרים הודים שגדלו בלונדון, המתאהבים במהלך טיול של אחר הלימודים באירופה אף שהאישה הובטחה לאחר, בן חברו הטוב של האב החי בהודו . בתום ...  אל הספר
עם עובד