זוהמה על חלקת מים: עולם התופעות כחידה

] 123 [ ל ש א ל ת מ ע מ ד ו ה א ו נ ט ו ל ו ג י ש ל ה ק ו ל נ ו ע ה ה י נ ד י ה פ ו פ ו ל ר י לחלוטין, שכן האָטמן, אותו גרעין של המוחלט הקיים בפנים-הפנימיות, מצוי בו . בלי להיכנס לבעייתיות העולה מהנחת יסוד זו, הוא הדגיש כי עולם התופעות איננו אמתי באופן מוחלט לעומת המוחלט חסר הצורה והתכונות . מכאן, עולם התופעות ומרכזיותו בחוויה היום-יומית הם תוצר של התודעה העוטה את רעלת המאיה . עבור מי שניחן בידע אמתי על אודות המציאות, מאיה, העולם הנראה לעין, אינו קיים קיום אבסולוטי, שכן הוא יודע שהעולם הזה אינו מוחלט והוא יכול להבחין בין הברהמן לבין מה שמפרספקטיבה 20 מוחלטת אינו אלא מניפסטציה מתעתעת . הפרשנויות והאילוסטרציות הרבות למושג המאיה יוצרות את עולם התופעות כבעל תוקף אונטולוגי מעורער . מרכזיותה של המציאות האמפירית בחוויה-תודעה האנושית ובחווייתם-תודעתם של האלים מדומה לרעלה המכסה על האמת, לזוהמה על חלקת מים ולמעטה שיש להסירו כדי לפנות מקום בתודעה למציאות העליונה, הבכירה בהייררכייה — מציאותו של המוחלט חסר הצורה ; היא מקסם היוצר מבנים מנטליים המוקרנים על מציאות ריקה והיא המעלה את הסברה השגויה שאכן ...  אל הספר
עם עובד