פרק רביעי: לשאלת מעמדו האונטולוגי של הקולנוע הקולנוע ההינדי הפופולרי