מסגור המדיום והחוויה הקולנועית

] 86 [ א ו ר ו ת ב ו מ ב י י והעצמה של הזמן ושל המרחב התאטרוני . באמצעות הטקס הופקע מרחב זה מן היום-יומיות, מן הסמסאריות, ונעשה לזירה שבה כל אלמנט הוא עצים . להערכתי, טקסי ההקדשה הקולנועיים הם המשך ברור למסורת הטקסים שקדמו להעלאת הדרמה הסנסקרטית . אמנם הם אינם ממלאים אחר ההוראות המדוקדקות והפרטניות של ספרות ההדרכה, אך מקצת התכנים הקלאסיים המרכזיים מצויים גם בהם . ככלל, טקסי ההקדשה הקולנועיים מתאפיינים בשני דגמים דומיננטיים, שאחד מהם או שניהם עשויים להופיע בפתח ההקרנה : הראשון משתמש בלוגו של חברת ההפקה של הסרט כדי לנסח מעין קוסמוגוניה שבתוכה ממוקם המדיום הקולנועי ; האחר מציג דמויות אלים, מפעיל את הצופה ועושה אותו למשתתף פעיל בטקס פוג'ה . טקס ההקדשה 6 שהקרינה חברת T - Series , מחברות ההפצה הגדולות של חומרים ויזואליים, הוא אחד המפורטים והגדושים בטקסי ההקדשה המנסחים מעין קוסמוגוניה שבמסגרתה נעשה המדיום לאחד האלמנטים העיקריים המַבנים את העולם . ככזה הוא עשוי להדגים מהלך שמופיע במרומז גם בטקסי הקדשה של חברות אחרות . הטקס של T - Series נפתח במסך מואפל המדמה מצב של טרום התקיימות . מתוך האפלה נ...  אל הספר
עם עובד