הכול בקול

] 77 [ י ס ו ד ו ת ר י ט ו א ל י י ם ו י ס ו ד ו ת א ס ת ט י י ם שומר על הקוסמוס, מונע מן השמים להתמוטט, קוצב את המחזוריות של יום ולילה, ואחראי על מהלך העונות ומעגלי הלידות . הלשון, או ביתר דיוק, 42 הדיבור, הוא מה שמוצג כניצב בתשתית הקיום" . במרוצת ההיסטוריה התבסס הרעיון המזהה את הקול עם האלוהות במוקדים הולכים ומתרחבים של ההינדואיזם : יש זרמים הרואים בצליל 43 הווישנביזם מפרש את הקול המקודש כהתגלמותהמקודש את האלה . 45 הקול 44 והשיוויזם — כהתגלמות האנרגייה של שיווה . האנרגייה של וישנו, על רבדיו אפוא עשוי לגלם את האלים, וככזה יש בו ממד המתעלה מעל הזמן והקיום הסמסאריים, מעבר לכל המותנה והמוגבל . הקול והדיבור צופנים בחובם זיקה למוחלט ופוטנציאל ליצירת קשר עמו ולהנעת הרבדים השונים של הקיום . מבחינה זו הם טומנים בחובם את האפשרות לדעת — לדעת את האמתי, את הדהרמה, את הברהמן . "ככל שהתפשט הברהמן, כך 46 לעתים אף הברהמן עצמו מתפרש התפשטה המילה", מציינת ה רג - ודה . 47 ולעתים הוא עצמו מתגלם במילה : בהברה המקודשת,כמילה הנעלה, הרת העולם, שעל פי תפיסות מרכזיות, הכול גלום בה והיא מהווה את הכול : אוֹם ( ॐ...  אל הספר
עם עובד