חזון האלים בקולנוע הדבקות

] 65 [ י ס ו ד ו ת ר י ט ו א ל י י ם ו י ס ו ד ו ת א ס ת ט י י ם ולא רק מיוצג בה ? התשובה טמונה לא רק בהצגתם של האלים על הבד כי אם בקשרי הגומלין הנרקמים בינם לבין מי שלכאורה נמצא מחוץ לזירה ואינו שותף בהתנהלותם ובמעשיהם : הצופה . כדי להבהיר זאת, אשוב למשפחת האלים העוסקת לכאורה בשלה, מזמנת את אבי המשפחה הנעדר ושמחה בבואו . יש מקום לשאלה, מדוע שיווה אינו מופיע מלכתחילה בסצנה ? הרי ברור כי הוא הדמות המרכזית, הבכירה בהייררכייה . שאלה זו עולה גם מכיוון אחר : של מי המשאלה לחזות בו ? להערכתי, בני המשפחה המבקשים לחזות בשיווה מבטאים את משאלתה של דמות נוספת : דמות שלכאורה אינה נראית בסצנה אבל מונכחת בה, וכך בסדר של משפחת האלים : זו דמותו של הצופה המשתוקק לחזות בדמות האל . את משאלתו מבטאת המשפחה ובשמחתו לזכות בחזון היא שמחה . מבחינה זו אפשר לפרש את מוקד הסצנה לא בתוך משפחת האלים אלא בינם לבין הדמות החיצונית לכאורה : הצופה, שדמותו הסמויה מובנית בסיטואציה, ממוקמת בתוך הסדר העצים באמצעות זיהויו עם המצלמה . הוא המונכח אל תוך הסדר והמרחב האלו כפי שהם מונכחים לפניו — ובו תתגשם משאלתו לזכות בחזון האל . ...  אל הספר
עם עובד