המקודש בגבולות החול: אנדרה בזאן, בלה באלאש, זיגפריד קרקאואר, הקבוצה האידאליסטית בצרפת וממשיכיהם

] 51 [ ה ז י ר ה ה ד ת י ת ב ח ק ר ה ק ו ל נ ו ע מעמדו של פלא זה בעיניו ובעיני כותבים מקורבים לו ? האם יוכלו דימויים אלה, הגם שנוצרו באמצעים מלאכותיים, להתפרש כחזון של מה שאינו גלוי לעין של בן תמותה בעולם התופעות אך מונכח במלואו באמצעים קולנועיים — בין שמדובר בדמויות אלים, במאורעות מיתיים מן העבר או בנסים שמשמעם חלחול העל-טבעי אל תוך היום-יום ? בלשונו של ג'יימס רוי מקבין ( 1975 James Roy MacBean, ) המפרש את בזאן, הקולנוע הוא המדיום שבו המציאות עשויה להשיל את המעטה 28 העולה מדבריו הוא המטריאלי שלה ולהתעלות לספרה מטפיזית טהורה . שתיעוד עולם התופעות באמצעים קולנועיים עשוי לשחרר את המציאות מן החומריות ; בכוחו ליצור ידיעה הנעוצה בלב לבו של היש . אין מדובר במטריאליזם אלא, באורח פרדוקסלי, בשחרור ממנו : שחרור שנעשה באמצעים של המציאות החומרית עצמה, ודרך ייצורה של אסתטיקה מובחנת, קפדנית וחמורה ; אסתטיקה ראליסטית הנמנעת במודע מטכניקות לא ראליסטיות ומסתייעת בדרכי מבע נטורליסטיות ככל האפשר . על כן תחושות דקות מן הדק בדבר קיומו של הנשגב או ערגה כלפיו עשויות להתנסח ולהתקיים 29 והגם בהתבוננות המדוקדקת...  אל הספר
עם עובד