מושגים במחשבת הודו — מבוא קצר

] 32 [ א ו ר ו ת ב ו מ ב י י בשפה ובמוזיקה . להיבטים אלה תפקיד חשוב, לטעמי, בהבניית אסתטיקה שלמה שבאה לידי ביטוי גם בקולנוע ובמעמדם המיוחד של קטעי מוזיקה בסרט ההינדי הפופולרי ( פירוט בפרקים הבאים ) . הטקסט הוֵדי הוסיף להתפרש ולהתפתח במסורות הוודאנטה או האופנישדות ( שיאן במאות השישית והשביעית לפני הספירה ) , שביקשו להוביל מגמה של הפשטה גוברת של אידאלים ופרקטיקות, מתוך מודעות לכאב ולסבל הכרוכים בקיום בעולם . כאב וסבל אלה אינם תוצאה של חטא קדמון, כפי שמניחות הדתות המונותאיסטיות והטרנסצנדנטיות ( על פיהן יש אל אחד הקיים מחוץ לעולם ונבדל ממנו במהותו ) אלא הם חלק מטבעו של העולם והחיים בו, המחייבים השתנות, זקנה ומוות . החיים עלי אדמות התפרשו כסמסארה ( saṁsāra ) — שרשרת אין-סופית של מוות, לידה מחדש אל העולם וחיים רוויי סבל, כמעין כלא שממנו יש להשתחרר . בניגוד לתפיסה הוודית המוקדמת, שגרסה שהחיים בעולם טובים ביסודם וראוי למצותם, התפיסה המנוסחת ברובד טקסטואלי זה מבקשת להשתחרר מן העולם ולהיוושע מן המהלך הכובל והכאוב של הסמסארה . בד בבד הונח ברובד התרבותי היסוד למחשבה מופשטת המבקשת להתנער מן הכאן – ...  אל הספר
עם עובד