התקבלות ופרשנות

] 27 [ מ ב ו א : ג ר ג י ר ו ע ו ד ג ר ג י ר להרעיף עליו שבחים בכל מובן . את שהשיגו מדינות אחרות, אנו רק ניסינו להשיג — ולא תמיד בכנות, כך שגם סרטינו הטובים ביותר מתקבלים בהתניה 18 אפולוגטית, שהרי ככלות הכול, זה 'סרט הודי'" . את הסרט ההודי הפופולרי, שראי בחן לצד עשייה קולנועית ממדינות אחרות — ובמובנים רבים גם בצלה — הוא מאשים בחוסר בשלות : דבר זה מיוחס בעיקר להיעדר ראליזם ולאמצעי מבע מוגזמים "כדי בורלסקה" הנפוצים בעשייה הפופולרית, לתבניות הנרטיביות הלא קוהרנטיות ולתבנית 19 ראי אינו מציע פרשנות לסגנון זה ( שיידון בהרחבה בהמשך המחזמר . הספר ) , וההסבר היחיד האפשרי לדידו נעוץ בהעדפות הקלוקלות של ההמון הנבער . הסגנון הקולנועי שהוא מציע כמודל מופתי שהקולנוע הפופולרי ייטיב לאמץ הוא הנאו-ראליזם האיטלקי : אולי העשייה הזרה ביותר לרוחו הגדושה, הדחוסה והשופעת של הקולנוע הפופולרי ההודי . כבמאי קולנוע אימץ ראי עצמו השפעות סגנוניות שנעו מן הראליזם הפואטי הצרפתי ( חונכו היה הבמאי הצרפתי ז'אן רנואר [ Jean Renoir ] , 20 לנאו-ראליזם האיטלקי . אבל אימן הבמאים הבולטים של הסגנון הזה ) אפשר להתעלם מן העובדה...  אל הספר
עם עובד