אבני דרך: הקולנוע ההינדי הפופולרי — היסטוריה והקשר

] 19 [ מ ב ו א : ג ר ג י ר ו ע ו ד ג ר ג י ר תת-היבשת . כך היא קושרת בין תושבי מדינות הודו השונות ; היא זו המכוננת שיח פאן-הודי ( עד כמה שהדבר אפשרי ) והיא זו שמאפשרת התייחסות לסוגיות של קולנוע, תרבות וחברה בקנה מידה רחב ככל האפשר . תולדות הקולנוע בהודו חופפות במובן-מה את תולדות הקולנוע המערבי ותלויות בהן . כניסת הראינוע להודו מזוהה עם ביקורו של מריוס ססטייה ( Marius Sestier ) , נציגם של האחים לומייר ( Lumière ) , והקרנת סרטונים אופייניים לעידן הראינוע המוקדם ( שוט אחד בלא תמורה בזווית הצילום ובלא קול מובנה בגוף הסרט ) במלון "ווטסון" בבומביי בשנת 1896 . הביקור הזה הכשיר את הקרקע לעשיית סרטים דומים לסרטי עידן הראינוע המוקדם בידי צלמים מקומיים : סרטים של שוט אחד ובו דימוי כלשהו בתנועה . סרטים אלה התפתחו עם הכנסת הכותרות ועם מהפכת הקול ( 1927 בהוליווד, 1931 בבומביי ) . מעבר לממדים האודיטורי והלשוני שהתאפשרו בזכות המהפכה, היא הניחה תשתית לז'אנר קולנועי חדש, שלימים יהפוך למוקד הסרט ההינדי הפופולרי : המחזמר . 9 מקובל לחלק את הקולנוע ההינדי לכמה תקופותמבחינה תמטית ולעמוד על דגשים נרטיביים העו...  אל הספר
עם עובד