מבוא: גרגיר ועוד גרגיר

] 14 [ א ו ר ו ת ב ו מ ב י י הקולנוע ההודי הפופולרי כולה . הסצנה היא מטונימיה של תעשייה ענקית, תעשיית הקולנוע הפופולרי של בומביי, התעשייה הגדולה ביותר בעולם הלא מערבי ואחת הגדולות בעולם . זו תעשיית סרטים שוקקת, גועשת, עשירה ובמובנים רבים ייחודית . עולם ומלואו מדומים במילים המעטות של הפזמון הזה . גרגיר ועוד גרגיר . ובהינדי : "איצ'ק דאנה ביצ'ק דאנה" ( גרגיר בצד, גרגיר באמצע ) — שבעגת הדיבור בישראל נעשה "איצ'קדנה" — ונהיה כינוי 2 ביטוי אחד מני רבים שללתרבות הודו וליוצאים ממנה, לא אחת כינוי גנאי ; הטרוגניות ומחלוקות בתוך החברה הישראלית, שנדונות בהרחבה בהקשרים של יחסי הכוח בין אוכלוסיות ממוצא אירופי, מערבי או אשכנזי לאוכלוסיות מזרחיות, יוצאי מדינות ערב והמגרב, מדינות האסלאם או מחוזות אחרים של המכוּנה "העולם השלישי" — הודו, כמובן, בתוכם . "איצ'קדנה" נשמע לא אחת ככינוי מרדד המלעיג על תעשיית הקולנוע ההודי הפופולרי . כמוהו הביטוי "סרט הודי" משמש תכופות כינוי לעלילת חיים סבוכה עד אבסורד, לסיפור מופרך, גדוש, המתאפיין בהפרזה ובמלאכותיות וקורס אל הנתפס כאי-סבירות או לעשייה קולנועית חובבנית ועילגת, ...  אל הספר
עם עובד