אורות בומביי : פילוסופיה ושפה חזותית בקולנוע ההינדי הפופולרי

עומק שדה סדרת טיש לקולנוע וטלוויזיה אורות בומביי פילוסופיה ושפה חזותית בקולנוע ההינדי הפופולרי רוני פרצ׳ק רו נ י פ ר צ' ק א ו ר ו ת ב ו מ ב י י פ ילוסו פיה ו שפ ה ח ז ותי ת ב ק ולנוע ההי נ ד י ה פו פו לר י עומק שדה : סדרת טיש לקולנוע וטלוויזיה עורכי הסדרה : רז יוסף ובועז חגין עורך הספרייה : אלי שאלתיאל בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש אוניברסיטת תל אביב סדרת עומק שדה מקיימת הליכי שיפוט אקדמיים . ר ו נ י פ ר צ ' ק אורות בומביי פילוסופיה ושפה חזותית בקולנוע ההינדי הפופולרי הוצאת עם עובד Ronie Parciack Bombay Lights Philosophy and Visual Language in Popular Hindi Cinema Depth of Field : The Tisch Series in Film and Television Series Editors : Raz Yosef and Boaz Hagin Library Editor : Eli Shaltiel The Steve Tisch School of Film and Television Tel Aviv University The books in the series are peer - reviewed academic publications . עיצוב העטיפה : יהודה דרי כל הזכויות לספר זה בעברית שמורות למחברת ולהוצאת ספרים עם עובד בע"מ . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לבצע בפומבי, לתרגם, לאחסן במא...  אל הספר
עם עובד