ב . "משורר שניתק עצמו מהמציאות הלאומית" — האומנם?

| 33 | סדר השיח : יצירת הקנון של נתן זך פרדיגמטית לעניין זה היא כותרת רשימתו של שלום קרמר "משורר שניתק עצמו מהמציאות הלאומית", שנכתבה עם הופעת הספר "שירים שונים" : נתן זך קורא לקובץ השירים החדש שלו "שירים שונים" . ואמנם הם שונים בשני מובנים : כשלעצמם ובינם לבין עצמם . אין בהם גיבושי נושאים וחוויות כלל, וכל שיר לעצמו עומד . כי היאך תמצא גיבוש חוויות בשירה, שהיא מנותקת מבעיות התקופה והחברה ? ! זוהי שירה אחרת . שירה אולטרה מודרניסטית . וניתן לומר, שהאחרוּת הזאת אינה עניין לשרירוּת או לחוסר כישרון חס וחלילה, אלא מצדיקה עצמה בשינויים הגדולים שחלו בעולם ובשינויים שחלו בשירה העולמית בעקבותם . היא מצדיקה עצמה בטיב עמידתו התרבותית של משורר כנתן זך, איש ספרות אנין דעת, הפרוץ לרוחות העולם ; ובשלילה נאמר, בטיבו של אדם מתורבת שניתק עצמו מן הכורח של המציאות הלאומית שלנו, הנמצאת בדרגת התפתחות אחרת, והיטה עצמו למגעים אינטלקטואליים ולקולות אמנותיים אחרים . 30 קרמר מציג כאן עמדה אמביוולנטית כלפי זך — הוא מכיר בכישרונו, אך מתקשה לקבל את "טיב עמידתו התרבותית" . נשים לב כי קרמר אינו מטשטש את עצם קיומם של "...  אל הספר
מוסד ביאליק