המוסיקה של המהפכה נתן זך 1966-1955

אורי הולנדר מבטאחר מוסד ביאליק • ירושלים עיונים בביקורת ובפרשנות המוסיקה של המהפכה נתן זך 1955 - 1966 אורי הולנדר המוסיקה של המהפכה נתן זך 1955 - 1966 מבט אחר עיונים בביקורת ובפרשנות עורך הסדרה : דן מירון  אל הספר
מוסד ביאליק