פרק רביעי : רצח עות'מאן — עימות הגרסאות ומשמעותו

106 היסטוריה ואידאולוגיה בראשית האסלאם מקום, עמדתי היא עמדת ביניים, ובפרק זה אני טוען — ובכך אני נוטה להסכים עם המפריס — שכאשר כתבו ההיסטוריונים המוסלמים ומוסרי המסורות על רצח עות'מאן, כמו על אירועים אחרים שנבחנו בפרקי הספר הקודמים, לא כתבו עובדות בלבד . לפרספקטיבה שבה ראו את הדברים היה תפקיד חשוב . ומכיוון שכך, רוב החוקרים המודרניים לוקים בניתוחיהם ומחמיצים את כוונת הכותבים . יותר מזה, בדיוניהם הלקוניים שעיקרם מיוחד לספקולציות על חשיבות האירוע, רוב המזרחנים, חוץ מאחד או שניים, מתעלמים ממורכבותו של הדיווח ההיסטוריוגרפי ויוצרים אשליה שהמקרה של רצח עות'מאן הוא סיפור פשוט . באמצעות ניתוח דיווחו של ההיסטוריון טַבַּרי ברצוני להראות שלא כך הם פני הדברים, וכי קריאה קפדנית חושפת, בין היתר, ממד אידאולוגי . הפרטים הרבים שיועלו כאן בנוגע לפרשת הרצח אינם לשם שחזורו ההיסטורי, אלא הם חיוניים לחשיפת ההתייחסות הרעיונית אליו . צריך להתחיל בכך שטַבַּרי, נאמן להבטחה שהוא נותן בראשית ספרו, להביא בפני קוראיו את כל המידע שהגיע לידיו, אכן מציג על רצח עות'מאן את הדיווחים של שני המקורות שעמדו לפניו, אף שהם שונ...  אל הספר
מוסד ביאליק