פרק ראשון : היהדות והנצרות כמבשרות מוחמד והאסלאם

48 היסטוריה ואידאולוגיה בראשית האסלאם תסרב, ידבק בך חטא האיכרים [ = חוכרים, ערבית : 'אכארין', בגרסאות אחרות 'אריסין' = אריסים ? ] " . עוד באמצע המאה התשיעית התקשו כותבים מוסלמים להסביר את המושג "אריסין" ופירשו אותו כפמליה של הקיסר . חוקרים מודרניים מסבירים שהוא נגזר מהמילה "הרסיה" ( heresia ) , כלומר שהכוונה ל"מינים" . הסבר דחוק בעליל . יוצא דופן הוא גיום ( Guillaume ) , מתרגם ה"סירה" של אִבְּן אִסחַאק, שקשר את המושג עם המשל "בעל הכרם והחוכרים" על חטא ראשי הכוהנים והפרושים, המופיע בברית החדשה, במתי כא, לג : איש בעל אחוזה נטע כרם . הוא גדר אותו מסביב, חצב בו יקב ובנה מגדל, ולאחר שהחכיר אותו לכורמים נסע . בהגיע עת הבציר שלח את עבדיו אל הכורמים לקבל את הפרי שלו . תפסו הכורמים את עבדיו, את זה הלקו, את זה הרגו ואת זה סקלו . הוסיף ושלח עבדים אחרים, רבים מן הראשונים, וגם להם עשו כך . לבסוף שלח אליהם את בנו באמרו, "את בני יכבדו" . כשראו הכורמים את הבן אמרו איש אל רעהו, "זהו היורש, בואו נהרג אותו וניקח לנו את נחלתו" . הם תפסו אותו, גרשוהו אל מחוץ לכרם והרגוהו . לאחרונה הרחיב הסבר זה קונרד, הטוע...  אל הספר
מוסד ביאליק