פתח דבר

10 היסטוריה ואידאולוגיה בראשית האסלאם היסטוריה אינם מסתפקים, כאמור, בעובדות בלבד . בהזדמנויות רבות, ובאופן גלוי יותר או פחות, אפשר לראות בהם גם דברים אחרים לחלוטין . אין הכרח לאמץ עמדות קיצוניות, כמו אלה המתויגות כיום פוסט-מודרניות, הכופרות — כך לפחות טוענים מתנגדיהן — בקיומה של מציאות מחוץ לטקסט, כדי להודות ש"היסטוריה", כפי שהיא מובאת בפנינו, היא בסופו של דבר מוצר לשוני-ספרותי ומכאן גם אידאולוגי . במילים אחרות, אם נוטלים את ההיסטוריה לבחינה על בסיס ההנחה הזאת, אפשר לראות בה, לצד העובדות, את השתקפותן של נורמות תרבותיות והנחות מושגיות שמילאו תפקיד בעיצובה, את מטרת הכותבים, ועוד . כאשר מתמקדים ב"עבר כטקסט", ככותרת ספר יצירתי שנכתב לפני שנים אחדות על מהות הכתיבה ההיסטורית במערב הימי ביניימי, ולא בעבר שמאחורי הטקסט, אפשר לשאול שאלות חדשות ומגוונות על טקסטים היסטוריים באופן שמציע דפוס חשיבה שונה מזה שהיסטוריונים נוקטים בשגרה . אמנם הללו נרתעים, אף מתנגדים, להתייחס ברצינות לגישה שבוחנת את הכתיבה ההיסטורית מזוויות אחרות . לכאורה, אם יתירו את פלישתן של גישות רב-תחומיות לתחומם שלהם, יצאו נפסדים...  אל הספר
מוסד ביאליק