מפתח עניינים ואישים

מפתח עניינים ואישים [   254   ] אפוקריפים 77 אפיפניוס ( מאבות הכנסייה ) 30 אפלוגראפיה 98 233 ארבעת המינים 156 - 163 בספר ויקרא 156 - 162 בספר נחמיה 156 159 ההבדל בין ספר ויקרא לספר נחמיה 156 ההסבר להבדל 159 - 161 168 הסברים קודמים ליישוב הסתירה 156 - 158 לפי המנהג שהתקבל במסורת 162 - 163 משמשים לשמחה לפני ה' 163 ארכיון שמקומו במקדש 106 215 216 219 220 243 העתקת רשימות ומסמכים 247 248 חוסר סדירות בו 12 247 248 מקור ארכיוני לרשימת חותמי האמנה 243 משמעות המושג 246 ארמית, לשון בספר דניאל 194 בספר עזרא 8 53 - 59 76 77 79 129 194 - 196 לשון המינהל הפרסי 173 194 לשון כתב הנשתון 173 194 ארתחשסתא הראשון 47 54 - 56 110 111 125 128 131 134 191 199 203 חילופי איגרות עם רחום 194 195 201 נותן לעזרא את כתב הנשתון 172 173 אשדודיות, נשים 68 150 אשדודית, שפה 197 198 אשם, קרבן אשם 137 - 149 אבחנה בין שוגג למזיד 140 146 147 איזכורי אשם במקורות הבלתי כוהניים 146 - 148 ( של ) כוהנים שנשאו נשים נוכריות 149 152 153 מובא על פגיעה בקדושה ובקודשים 140 - 149 מונח כוהני מובהק 26 מקרי האשם בויקרא פרק ה 140 - 146 את...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס