רשימות כוהנים

רשימות כוהנים [   250   ] נחמיה יב, א-ז נחמיה יב, יב-כא יויריב יויריב ( מתני ) ידעיה ידעיה ( עֻזי ) סלו סלי ( קלי ) עמוק עמוק ( עבר ) חלקיה חלקיה ( חשביה ) ידעיה ידעיה ( נתנאל )  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס