היחס בין רשימות השמות ותוצאות חוסר הסדירות ב'ארכיון'

היחס בין רשימות השמות ותוצאות חוסר הסדירות ב'ארכיון' [   732  ] הקטע הראשון ( א-ז ) בשני ( יב-כא ) , כפי שסבורים רבים ? כלומר, שבתחילה היה הקטע השני בלבד ובא העורך וניתק ממנו את השמות הראשונים, עשאם שמות של יחידים במקום שמות משפחה וגם קבעם בראש כנציגי הדור הראשון . 77 ואגב כך נפלו בהם שינויים לא מעטים : שם אחד, חטוש ( לפי עז' ח,ב : מבני דוד ) , נוסף לכאורה לקטע הראשון, או נשמט מן הקטע השני . ועוד תשעה שמות נשתנו בכתיבם ( מלוכי – מלוך, שבניה – שכניה, חָרִם – רְחֻם [ היפוך אותיות ] , מריות – מרמות, עדיא – עדוא, גנתון – גנתיי, מנימין – מימין, מועדיה – מַעַדיה, סלי – סלו ) . בסך הכול נשתנו כמחצית מכלל השמות . אומנם רוב השינויים קלים ובכל זאת בהצטרפם יחד הם נותנים לטקסט חזות אחרת . כדי להסביר את הקשר בין שני הקטעים כהלכה יש לשלול, לפני הכול, את הסברה שהקשר נוצר על-ידי העתקת הקטע הראשון ישירות מן הקטע השני . אילו כך היה, אין ספק שהדמיון בין שני הקטעים היה עוד יותר גדול מכפי שהוא לפנינו והיה מגיע, למעשה, עד לזהות גמורה ( כמו משפט החיבור שבין רשימת העולים לבין הקטעים שלאחריה בעז' ג ובנחמ' ח [ ...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס