נחמ' יב, א־כו: יחידה ספרותית ממדרגה שנייה

נחמ' יב,א-כו : יחידה ספרותית ממדרגה שנייה [   132  ] על רבים, אלא שהרבים רואים בחלקים אלה קטעים שנקבצו במיקרה והם בלתי- קשורים זה לזה – ואני מעדיף לראותם כקטעים שסודרו בכוונה מחושבת ובצירופם למסגרת אחת הובלעה מגמה מיוחדת . 1 . הקטע הראשון, שהוא פס' א-ט, עוסק בעולים עם זרובבל וישוע ונחלק לשני חלקים : א-ז, ח-ט, וכותרתו ( פס' א ב ) , המציינת את 'הכהנים והלוים אשר עלו' וכו', מתואמת כנגד שני החלקים, שהראשון מונה את 'ראשי הכהנים ואחיהם בימי ישוע' ( פס' ז ) והשני מונה את ראשי הלויים באותו הזמן . הואיל ובראש החלק השני באה המילה 'והלוים', עם ו"ו הניגוד, אפשר שבראש החלק הראשון, באמצע פס' א, היתה מילת 'הכהנים' – ונשרה . ועם צירוף הקטעים האחרים עשויה הכותרת שבראש קטע זה להצטייר ככותרתה של היחידה הסינתטית יב,א-כו כולה . 2 . רשימת הכוהנים הגדולים ( פס' י-יא ) מתחילה ביֵשוע ומכילה חמישה דורות נוספים : יויקים, אלישיב, יוידע, יונתן ויַדּוּעַ . יוידע כבנו של אלישיב הוזכר גם בזכרונות נחמיה ( יג,כח ) . הבעיה לכאורה היא עם יונתן, הואיל ובהמשך זה עצמו, בפס' כב-כג, הוזכר יוחנן ולא יונתן כבנו ויורשו של אלישיב...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס