רשימת העולים עם זרובבל כמיסמך של חשיבות ומשפטי חיבור כרוניסטיים

הקומפוזיציה של ספרי עזרא ונחמיה וקווים להסברתם [   812  ] 52 עקוב, שהיה מן השוערים, נזכר בהקבלה בעז' ב,מב ובנחמ' ז,מה ומופיע גם בנחמ' ח,ז ( גם כאן הוא אחד הלויים ; 'והלוים' שבפסוק זה בא בעזרא החיצוני ט,מח ללא ו"ו חיבור ) ; יא,יט ( בין השוערים ) ; יב,כה ( כנ"ל ) . וראה גם דה"א ט,יז . בני עקוב המופיעים בעז' ב,מה בין הנתינים אינו עודף לעומת נוסח נחמיה, אלא כפולה דיטוגראפית מאונכת . 53 רודולף ( עמ' 26 ) ביקש להוכיח, בוותרנות ובסלחנות יתירות, שהמיספרים בעזרא מעוגלים כלפי מעלה . וזאת כדי להראות שבעזרא ניתן סיכום של הפירוט שבנחמיה . אלא שאין זה סיכום כשבעזרא נזכרו ראשי האבות בלבד בעוד שבנחמיה מדובר בתרשתא, ראשי האבות וגם שארית העם . וכנגד היעדרו של התרשתא בנוסח של עזרא ציינה יפת, שהדבר נובע מן 'הנטייה של מחבר הספר [ עו"נ ] להגביל את תפקיד המנהיגים ולשים במקומם את העם ונציגיו' ( 84 . ZAW94 ] 1982 [ , p ; בהערה 40 ) . אבל כלום 'שארית העם' אינה מתאימה לייצג את העם ולמה נעדרה ? וכלום לא פשוט יותר לומר שהפסוק סט בעז' ב ( לאחר הדילוג שנעשה בו ) והקטע ע-עב בנחמ' ז, הזהים בעיקר תוכנם ושונים בפרטיהם, ...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס