סיפור עזרא בנחמ' ח–י ונוסחי רשימת העולים עם זרובבל כהקדמות

סיפור עזרא בנחמ' ח – י ונוסחי רשימת העולים עם זרובבל כהקדמות [   312  ] שני הגושים הקשורים ישירות בנחמיה, בפער שבין שתי הזרועות האותנטיות ( לחלוטין או בחלקן ) העוטפות את הספר, נקבעו כמה קטעים שמיסודם דבר אין להם עם נחמיה . זוהי אחת השאלות הקשות והמכריעות בפיענוח הסתומות של ספר זה . שהרי לכאורה יכול היה הכרוניסט שלא לכלול קטעים אלה בספר נחמיה ויש במקרא ספרים קטנים יותר מכל זכרונות נחמיה בצירופם יחד . ומה גם שבין הקטעים הממלאים את הפער ( ז,ו – יב,כו ) שבין שני גושי הזכרונות ( כולל שברי הסיפור על חנוכת החומה עם הרחבותיו הכרוניסטיות ) , יש קטע אחד, הוא רשימת העולים עם זרובבל ( ז,ו-עג ) , שמקבילתו המילולית-למעשה באה בספר עזרא, ועוד יש קטע של שלושה פרקים רצופים ( ח – י ) שלפי תוכנו צריך היה להימצא בספר עזרא . לאחר שני קטעים אלה באה חבילה של קטעים שהם בעיקר רשימות יחש ואין להן שייכות לא לנחמיה ולא לעזרא – אף ששני אלה, 'נחמיה הפחה ועזרא הכהן הסופר', צוינו בסופה של החבילה ( יב,כו ) , ככל הנראה על-ידי הכרוניסט . עם ציון זה מתמלא הפער שבין שני גושי הזכרונות ואנו חוזרים אל מעשי נחמיה . להלן ניתן א...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס