כושרו הגופני של נחמיה

כושרו הגופני של נחמיה [   702  ] REB-ו NEB35 תירגמו את שֵׁגָל בנחמ' ב,ו : queen - consort ( בעקבות בראון-דרייבר-בריגס ) ; NJPSV תרגמו : consort . זיגפריד ( בעקבות מילון גזניוס-בוהל ) : königliche Gemahlin . הוראת הצירופים באנגלית ובגרמנית היא 'אשת המלך' ואין הבדל של ממש בין אלה לבין 'מלכה' . אלא שהמילונאים ובעלי התרגומים הנזכרים רצו לתת ל'שגל' איזה ביטוי שונה מ'מלכה' . 36 ראה בן-יהודה, מילון, עמ' 6896 - 6897 . ושם סומנו שמות בלשון ימי הביניים, הנגזרים מן הפועל שג"ל ( ביניהם משגל, וראה בערכו ) . בלשון חז"ל מסומן רק השם שִׁגְלוֹנָה ( סנה' צה,ע"ב ) : 'בא עליהם סנחריב הרשע בארבעים וחמשה אלף איש בני מלכים יושבים בקרונות של זהב ועמהן שגלונות וזונות' ; שגלונות נזכרו בחדא מחתא עם זונות . 37 אם המסורה קבעה שהפועל שג"ל צריך להיקרא לפי שכ"ב, אבל נמנעה מלקבוע קרי לשתי ההיקרויות של השם שֵׁגָל – היה זה, ככל הנראה, משום שאין בעברית שם מן השורש שכ"ב במשקל פֵּעָל, שיהא חופף את שֵׁגָל . 'שכבנית' היא המצאה מודרנית ואין צורך לומר שהמשקל שונה מאוד . 38 הפרדה כזו אתה מוצא, למשל, אצל מאנדלקרן בקונקורדנציה של...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס