הקטעים המרכיבים את ספר עזרא

הקומפוזיציה של ספרי עזרא ונחמיה וקווים להסברתם [   091  ] 15 משפט החיבור הכרוניסטי החוזר בדיוק מילולי בשני הספרים, מתחיל ב'וישבו הכוהנים' ומסיים ב'כאיש אחד אל' . וכשם ש'הרחוב אשר לפני שער המים' בנחמ' ח,א אינו שייך למשפט זה ( ונתחבר אליו בצורה משנית ) , כך גם 'ירושלם' בעז' ג,א צורפה אל משפט זה מבחוץ . מסתבר שדוּבר בירושלים באיזה אופן שהוא בפתח סיפור הקמת הבית השני ומשם שאב אותה הכרוניסט . וראה לעיל, סי' 1 והשווה בהערה שלפני זו . פתאום באחת הנבואות או באחת הקינות ( כמובן, עם כל ההבדל בין ספר מן המניין לבין מה שקראנו [ בחלק ג, עמ' 617 - 620 ] קובץ פונקציונלי ) . הפתיחה של ספר עזרא היא ספק אתחלה חדשה ספק המשך רצוף : מצד העניין זו אתחלה, אבל מבחינה לשונית-פורמלית, עם ו"ו החיבור שבראש המשפט, זה המשך פשוט ( וראה פרק א, הערה 13 ) . ברור אפוא שעז' פרק א הוא קטע שהכרוניסט הפרידו מן ההמשך ועשאו רקע לתוכנו של ספר עזרא, הסובב על מה שאירע לאחר הכרזת כורש : בנייה מחדש של המקדש ושל חיי ישראל בארץ . אלא שלתוכנו של הספר ניתן להתממש בקטעים, ככל שהשיגה ידו של הכרוניסט . כסבור אני שנמצאו לו לכרוניסט ארבעה ...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס