רשימת העולים עם זרובבל, עניינה וזמנה

הקומפוזיציה של ספרי עזרא ונחמיה וקווים להסברתם [   081  ] 3 ראה רודולף, עמ' 17 ( ושם הפניות גם אל פישר [ 1903 ] , זלין, הלשר, פרוקש ועוד ) . והשווה גם גאלינג, List , עמ' 152 ; מאיירס, עמ' 16 ; ויליאמסון, עמ' 28 . על המיספר הכולל של 'כל הקהל' ( פס' סד ) אומר גאלינג שזה 'יכול להיות לא יותר מתוספת משועשעת של היסטוריון מאוחר יותר' . והוא מודה בהשלמות תוכפות ברשימה, אבל מציין שכוונתו לא לשינויים 'של שנים או אפילו של עשרות-שנים' אלא 'של כמה ימים או שבועות לכל היותר' . וכל כך משום ש'רשימה [ של מיספרי אנשים ] הנמשכת על-פני תקופה כל כך ארוכה מתבטלת במהירות על-ידי מקרי מות' ( שם ) . לנקודה זו ראה להלן . לפי ערים ( פס' כ-כח ) ושוב לפי משפחות ( פס' כט-לב ) ושוב לפי ערים ( פס' לג- לד ) ולסוף משפחה אחת גדולה ( פס' לה ) . זה, אומרים, חוסר סדר, Unordnung , וגם מעיד על שלבי התרחבות פנימית של הרשימה ודחיקה של פריטים מאוחרים לתוך רישום שכבר הושלם . 3 באמת טענת המנייה לפי משפחות וערים היא טענה של מה-בכך . במיוחד במזרח הקדמון גבלה השייכות המשפחתית בשייכות יישובית בשל נישואים פנים-יישוביים, והסופר עצמו יכול...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס