עזרא הסופר כמפרסם התורה

עזרא הסופר כמפרסם התורה [   171  ] אבל זה לא יותר ממקרה, לפי שבפסוק אחד לפני כן נאמר במפורש שהחבורה נאספה 'להשכיל אל דברי התורה' אל עזרא הסופר, שמעמדו דומיננטי בפרק ח כולו ( גם מילית היחס אֶל, 'להשכיל א ל דברי התורה', כצירוף לא רגיל [ תה' מא,ב משמעו שונה ] , רומזת שהנוגע בדבר הוא בעל תורה והרי זה עזרא ) . אין לתמוה שאם עזרא היה בראש החבורה, למה צריכים היו לחפש ( 'וימצאו כתוב' ) והלא עזרא הכיר את התורה ? באמת הפועל מצ"א ב'וימצאו כתוב' בא בהוראת 'נקרו, נזדמנו, נתקלו', כמו 'כי תצא אש ומצאה קוצים' ( שמ' כב,ה ) , 'ספר התורה מצאתי בבית ה'' ( מל"ב כב,ח ; כג,כד ) . 78 ואל תתמה על שעזרא ואנשיו לא עמדו על כוונת ארבעת המינים בוי' כג,א ( סי' 9 ) . פסוק זה הוא סה"ק ולא ס"כ וגם כיום משמעו סתום למדי . ובכן, בשלושת העניינים, למרות שינויי התוכן וחילופי הצורה, מתקיימת הצבעה משולבת גם על מעמדו של עזרא במרכז העשייה – וגם על הופעת המקור הכוהני לאחר שהיה שרוי בצנעה בחוג של כוהנים – ובפועל, גם על הופעת התורה השלמה שהמקור הכוהני כרוך בה . ההקבלה והשילוב בין הרמיזות השונות אינם יכולים להיות מקרה . פירוש הדבר ה...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס