'וימצאו כתוב בתורה' את חובת הישיבה בסוכות בחג

השלכות מאוחרות ורמיזות פסבדו-היסטוריות על ס"כ, חג הסוכות ומעמדו של עזרא [   461  ] 68 הכול חשים שלישיבה בסוכות יש אתחלות קודמות ועדיין אין הסכמה על המוצָא הממשי של המנהג . מוּר ( , G . F . Moore, Judaism in the First Centuries of the Christian Era II, Cambridge, Mass . 1950, p . 47 ) סבור שבתחילה שהו הגברים בסוכות בתקופת הבציר ( כך גם דה-וו, Israel , עמ' 501 ) ולאחר שנקשר המנהג בזיכרון יציאת מצרים, ניתק מרקעו החקלאי ונעשה מנהג של קבע . הזיכרון של יציאת מצרים ( וי' כג,מג ) אומנם אינו קשור ברקע חקלאי, אבל הרקע החקלאי המיוחס לישיבה בסוכות הוא בעייתי במקצת . על כל פנים, הסוכה ביש' א,ח ( שמוּר מסתייע בה ) היא אחת ויחידה בכרם, כסמל של לבדיות . 69 על שלושת הצדדים הנזכרים של חג, כולל העלייה לרגל ( כלומר, לעיר מקדש ) , ראה Temples , עמ' 289 - 290 ( 'חג ה'' הוא כנראה חג הסוכות ; השווה שם, עמ' 298 - 300 , 302 ולהלן ) . מקנֶה ( בר' לג,יז ) , לשהייה במדבר ( וי' כג,מג ) או במחנה מלחמה ( שמ"ב יא,יא ) . 68 מעולם לא נאמר על ישיבה בסוכות 'לפני ה'', אף לא פעם אחת . שני המרכיבים של החג השלימו זה את זה : ה...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס