'וימצאו כתוב בתורה' להביא חמישה מינים לסוכות בחג

השלכות מאוחרות ורמיזות פסבדו-היסטוריות על ס"כ, חג הסוכות ומעמדו של עזרא [   451  ] 49 כגון שהיחסים בין עזרא לכוהן הגדול היו כה מתוחים שעזרא מנע את ביצוע טקסי היום, או שיום הכיפורים נעשה לא-נחוץ בגלל הווידוי של עשרים וארבעה לחודש ( ט,ב ! ) . ראה הסיקור החטוף של ויליאמסון, עמ' 293 ( הוא דוחה סברות אלו ) . 50 אחד הסימנים להכללת קטע סה"ק בס"כ הן שתי החתימות שבסוף וי' כג : פס' מג, המסתיים בחתימה טיפוסית בלשון סה"ק ( 'אני ה' אלהיכם' ) וחותם את קטע סה"ק שהתחיל בפס' לט, ( שם,יד ) . 'ואשר ישמיעו [ "אשר" זו היא דיטוגראפיה מאונכת והעיקר : וַיַּשְׁמִיעוּ ] וְיַעֲבִירוּ [ = וַיַּעֲבִירוּ ] בכל עריהם ובירושלם לאמֹר [ נה"ש : "ויאמר עזרא" במקום "לאמר" ] : צאו ההר [ שממול ירושלים, אולי הר הזיתים ] והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עָבֹת לעשות סֻכות ככתוב' ( שם,טו ) . 'ויצאו העם [ = אל ההר ] ויביאו [ את עלי העצים ] ויעשו להם סֻכות' על הגגות, בחצרות 'וברחוב [ = ברחבת ] שער המים וברחוב [ = כנ"ל ] שער אפרים' ( שם,טז ) . כל קהל השבים מן השבי עשו סוכות וישבו בסוכות, כי לא עשו כן בני ישרא...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס