חיפוש הלויים לשיירה של עזרא כסימן למגע ס"כ

חיפוש הלויים לשיירה של עזרא כסימן למגע ס"כ [   131  ] 16 סתימוּת כלשהי אופפת את אִדּוֹ ( שנעדר מנה"ש ) . נה"מ בפס' יז הוא : 'ואשימה בפיהם דברים לדַבֵּר אל אדוֹ אחיו [ צ"ל : ואֶחָיו, הו"ו נשמטה מחמת האפלוגראפיה ] הנתונים [ הנתינים קרי ] בכספיא המקום' . לפי הכתיב היה אדוֹ מן הלויים, אבל חוץ מבהיקרות זו לא שמענו עליו כלום ( בניגוד לשרביה, חשביה וישעיה [ פס' יח-יט ] , שהם שמות ואישים שנודעו עוד ) . לפי הקרי היה אדוֹ מן הנתינים ומתמיה כיצד יכול לומר ללויים מה לעשות ( אף שבבבל יכול לעלות במעמדו הסוציאלי, לא הסקרלי ) . הכתיב נראה עדיף, כדעת רבים . 17 למיעוט המספרי של לויים בימי בית שני השווה בספרי Temples , עמ' 108 - 111 . מספרם המועט מוכח, בין השאר, ממתנת המעשר, שבאותו הזמן הועברה מן הלויים לכוהנים ( שם, עמ' 109 ; וראה ערך מעשר באנציקלופדיה מקראית, ה, עמ' 209 - 210 ) . אלה . באופים ובמשקלם המיוחד פורצים אירועים אלה מעבר לשיגרה המילולית ומצביעים על סימן אותנטי למגע עם ס"כ . בשלושת האירועים האלה נודע מעמד דומיננטי לעזרא והדבר אינו מקרה, משום שככל הנראה היה הוא מעורב בעניין זה בחוזקה . ואלה הם ...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס