פרק ג: השלכות מאוחרות ורמיזות פסבדו-היסטוריות על ס"כ, חג הסוכות ומעמדו של עזרא