נחמ ' ח–י: מיסמך רצוף שעזרא הוא גיבורו (ןן)

נחמ' ח – י : מיסמך רצוף שעזרא הוא גיבורו ( II ) [   79  ] 16 ראה בפירושים הביקורתיים ( בלנקינסופ [ עמ' 311 ] מרכז את רוב הטענות הללו בפיסקה אחת ) . רודולף ( עמ' 173 - 174 ) סבור שרשימת החותמים היא תחיבה, אבל המשלים, Ergänzer , הוסיף אותה מתוך המיסמך המקורי ושיבץ אותה בחיבורו של הכרוניסט . זו השערה מוזרה . ברתולט ( עמ' 75 ) טען שהמעבר לכריתת ברית על יסוד תפילה המסתיימת בתביעה, הוא 'בלתי-נסבל', unerträglich . אבל טענה זו נדחתה על-ידי ויליאמסון . ויליאמסון מצדו טוען ( עמ' 325 ) שהואיל וההימנון ההיסטורי עם הווידוי שבסופו הוא תוספת ( והיו עוד שחשבו כך, או שתפסו את הקטע ככרוניסטי ) , גם חיבורו לפרק י צריך להיות מאותו הסוג . 17 ראה אייספלדט, EAT , עמ' 745 ; ברתולט ( עמ' 76 למטה ) וּויליאמסון ( עמ' 330 , lxii ) בפירושיהם ; שדר, EdS , עמ' 24 ; קלרמן, Nehemia , עמ' 37 - 41 . אף קלַינס, למשל ( . D . J . A Clines, JSOT21 ] 1981 [ , pp . 111 - 117 ) , מניח כמובן מאליו שנחמ' י הוא מיסמך בלתי- תלוי ובוחן את צורת הדינים הנמנים כאן כמיוחדת למיסמך זה ( והשווה בפירושו, עמ' 200 ) . האלהים . . . ולשמור ולע...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס