נחמ' ח–י: מיסמך רצוף שעזרא הוא גיבורו (ן)

נחמ' ח – י : מיסמך רצוף שעזרא הוא גיבורו ( I ) [   78  ] 2 הרי דוגמה להתרוצצות לפי מבחר מצומצם של חוקרים . פפייפר ( IOT , עמ' 815 , 818 ) מניח לשתי ההתייחסויות כמו שהן ורואה בזה סימן ( שם, עמ' 819 ) שלפי השקפת הכרוניסט היו עזרא ( שהוזכר בשמו בנחמ' ח,ט ) ונחמיה בני זמן אחד . לפי נות ( Studien , עמ' 129 - 130 ) בשני המקומות נוסף התרשתא, לא נחמיה, אבל גם עזרא נוסף ב-ח,ט . ועם זה רשימת החתומים ( י,ב-כח ) , עם נחמיה בראשה, תניינית היא ומשמע שמלכתחילה הוזכר נחמיה רק ב-ח,ט . גם לפי מאיירס נוסף התרשתא בשני המקומות ולשיטתו נחמיה הוא מן העיקר גם ב-י,ב . ההיפך מזה היתה דעת טורי ( ES , עמ' 269 , 282 ) , שבשני המקומות העיקר הוא התרשתא בלא נחמיה . לפי זיגפריד, אייספלדט ( EAT , עמ' 742 , 745 ) וּויליאמסון האיזכור של נחמיה והתרשתא ב-ח,ט הוא תוספת, אבל ב-י,ב שניהם אותנטיים . ברתולט ( עמ' 70 ) העדיף לראות את נחמיה עם התרשתא ב-ח,ט כתוספת וב-י,ב את נחמיה בלא התרשתא כאותנטי, אלא שחשב ( עמ' 76 - 77 ) את רשימת החתומים י,ב-כח, עם נחמיה שבראשה, לתחיבה ( כמו נות ואחרים אחריו ) . וכך בדיוק היא גם דעתו של רודולף,...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס