הקצה האחר: ספר עו"נ ופרקי עזרא – יצירה כרוניסטית?

הקצה האחר : ספר עו"נ ופרקי עזרא – יצירה כרוניסטית ? [   77  ] האחרים של ספר עו"נ על אחת כמה וכמה . ואכן לשיטת טורי, להוציא את שתי הפרשיות הנזכרות ( או הגוש הארמי בלבד ) , כל שאר חלקי עו"נ הם מלאכתו של הכרוניסט . כל התקופה הפרסית, כולל המסופר בעז' א – ו, היתה לו לכרוניסט 'חלל ריק, שהוא היה חופשי למלא כפי שנראה לו מתאים' . זכרונות עזרא וסיפור עזרא בפרקי נחמ' ח – י כתובים, לדעת טורי, במילותיו של הכרוניסט בדיוק . 'אין שום חלק בכל החיבור הכרוניסטי שבו הסגולות הספרותיות של הכרוניסט בולטות יותר בחוזקה, נמצאות בשפע רב יותר . . . וניכרות ביתר קלות מאשר בסיפור העברי של עז' ז – י ונחמ' ח – י' . גם התכונות הסיפוריות של זכרונות עזרא ונחמ' ח – י הן מן הקטיגוריה של הסיפור העצמאי של דה"י . ואין זה מסתבר כלל שהיו לכרוניסט מקורות כלשהם, בכתב או בעל-פה, על עזרא . 'הגוף הראשון בזכרונות עזרא הוא חיקוי לזכרונות נחמיה' ועצם השימוש בזכרונות עזרא בגוף ראשון אינו אלא 'תחבולה ספרותית, שקופה מאוד ורגילה מאוד' ( אבל את הדוגמאות הוא נטרד להביא מדניאל ומפסבדו-אפיגראפים ואפוקריפים : חנוך, טוביה, היובלים ומגיע אפילו ע...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס