הקצה האחד: אין קשר בין דה"י לעו"נ?

הקצה האחד : אין קשר בין דה"י לעו"נ ? [   17  ] הקשר בין שני חלקי החיבור הכרוניסטי אינו עומד כלל על אחדות של סיגנון, ושינוי המחברים אינו מבטל כלל את הקשר בין שני החלקים ( בספר נחמיה לבדו היו יותר משניים ולמחבר עז' א – ו לא היה דבר עם זכרונות עזרא ) . הקשר מוּכח בבירור על-ידי שורות הקישור והעריכה הכרוניסטית של עו"נ . ובמילים אחרות, ההמשכיות מדה"י לעו"נ קיימת למרות ההרכבים השונים וחוסר אחדות המחברים בשני הספרים האלה . ובכל זאת כדאי שנתעכב על הביטויים והמילים, במציאותם ובהיעדרם, אם לא כאמצעי להכחשת ההמשכיות – לפחות כקריטריון כללי להשוואה . בנסיבות מסוימות, מציאותן של מילים או היעדרן כעדות לקשר או לחוסר קשר בין קורפוסים ספרותיים, יכולים ליהפך לקריטריון רופף ורופס – וכך הוא המצב לגבי רוב הנתונים מסוג זה בעניין דה"י ועו"נ . ברוב המקרים ההיקרויות מסוג זה מעטות ומקריות בהחלט, באופן שקשה להסיק מסקנות . ולעתים קרובות אין היקרויות ניכרות של מילה כלשהי בספר אחד כנגד היעדרה המוחלט בספר שני, 'שחור כנגד לבן', באופן שהמסקנה יכולה היתה להיראות מאליה . לעתים קרובות המצב הוא של נתינת יתרון למילה אחת על-פנ...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס