הגוש הארמי והתערבות כרוניסטית בספר עזרא־ונחמיה

עזרא-ונחמיה, דברי הימים והמקור הכוהני בקישוריהם הסטרוקטורליים והלשוניים [   45  ] מעשים : שבתחילת מלכות אחשורוש, הוא קסרקסס I ( 485 - 465 לפה"ס ) , 'כתבו שֹטנה' על יהודה וירושלים ( פס' ו ) , ובימי ארתחשסתא ( הראשון, 464 - 424 לפה"ס ) כתב בִֹּשְלָם ( כך לפי הכתוב ; ויש מתקנים ) , ועמו עוד פקידים, למלך את 'כְּתב הנִשְתְּוָן [ = איגרת מיוחדת ] ' ( פס' ז ) . להלן ( פס' ח-טז ) ניתן נוסח הנשתְּוָן, שראש החותמים עליו הוא רְחוּם 'בְּעֵל טְעֵם' [ = בעל עֵצה, יועץ, המזכיר ] , ותשובת המלך ( פס' יז-כב ) , שנענה לבקשת המשטינים ובאו רְחום וחבריו וביטלו את מה שהיהודים עושים בירושלים ( פס' כג ) . דא עקא, שבמלשינות שלהם למלך מזהירים אותו רְחום וחבריו במפורש שלא להניח ש'העיר תיבנה והחומות ישתכללו', שאם כן לא ישולמו המיסים והכנסות המלוכה יינזקו ( פס' יב-יג, טז ) . לדבר זה אין זכר בסיפור שלפני כן, הממוקד בשאלת בניין בית ה' . גם מהצד הכרונולוגי גרידא מתמיהה העובדה שההפרעות שמדובר בהן בקטע זה אירעו בימי אחשורוש וארתחשסתא, ושניהם מלכו שנים לא-מעטות אחרי דריוש ( 521 - 485 לפה"ס ) , אבל לפני כן נאמר שההפרעות נ...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס